Sleeping kangaroo

Kangourou endormi

Kangaroo - Kangourou

A kangaroo sleeping among the Wildlife park visitors

Un kangourou endormi parmi les visiteurs du parc

Sydney, New South Wales, Australia—06/1998